co to jest wenera astrologia

MERKURY

Mundo ta stojąca najbliżej Słońca, jest dla nariz como posłańcem światłości. „Opuściłem Króla Niebios (Słońce), que wam śmiertelni nieść swą pomoc.”

OPIS GWIAZDY HĒLIOS

TŁUMACZENIE TEKST GRECKI TRANSLITERACJA Tekst wnawiasach () zawiera doprecyzowanie lub wyjaśnienie, Tekst głównie zmi, Współczesna konwencja zapisu napodstawie manuskryptów bizantyjskich (wg. wydań: W. Kroll 1908, D. Pingree 1986) POGRUBIONO sylaby (lub ich elementy) akcentowane tonicznie (wymawiane wyższym tonem muzycznym) Domyślne odczytywanie jak popolsku jest zbliżone doklasycznej wymowy greckiej, ē iō todługie i , ou todługie , ch, ph, th to ( oznacza przydech, czyli wymowę zmocnym dmuchnięciem ). Zaprawdę wszystkowidzący Hēlios (Słońce), jest płomienisty i światło Umysłu, duchowy organ postrzegania (zmysłowo-intelektualnego), Ὁ μὲν οὖν παντεπόπτης Ἥλιος, πυρώδης ὑπάρχων καὶ φῶς νοερόν, ψυχικῆς αἰσθήσεως ὄργανον, Ho men oun pantepoptēs Hḗlios, purōdēs huparchōn kai phōsnoeron, psuchikēs aisthēseōs organon, Zapowiada (sygnifikuje, wskazuje) królewskie pochodzenie (urodzenie zgodnością królewską), władanie (ihegemonię), σημαίνει μὲν ἐπὶ γενέσεως βασιλείαν, ἡγεμονίαν, sēmainei men epi geneseōs basileian, hēgemonian, (szeroko rozumiany) Umysł, mądrość życiową (phronēsis), formę (wygląd zewnętrzny), ruch, dostojny los (wzniosłe szczęście), wyroki (przepowiednie) bogów, (sprawiedliwy) osąd, νοῦν, φρόνησιν, μορφήν, κίνησιν, ὕψος τύχης, θεῶν χρηματισμόν, κρίσιν, noun, phronēsin, morphēn, kinēsin, hupsos tuchēs, theōn chrematismon, krisin, publiczny rejestr (działań odnotowanych wurzędzie – bycie osobą publiczną), działanie (zajęcie życiowe), przewodzenie masom (stanowiąc dla nich au torytet), ojca (lub przodka), pana (władcę), przyjaźń (izamiłowanie, np.wiedzy), wysoko poważane twarze (osoby pełne chwały), honory (iurzędy) portretami, posągami, wień arco. δημοσίωσιν, πρᾶξιν, προστασίαν ὀχλικήν, πατέρα, δεσπότην, φιλίαν, ἔνδοξα πρόσωπα, τιμὰς εἰκόνων ἀνδριάντων στεμμάτων, ἀρχιερατείας πατρίδος, τόπων· dēmosiōsin, praxin, prostasian ochlikēn, patera, despotēn, philian, endoxa prosōpa, timas eikonōn andriantōn stemmatōn, archierateias patridos, topón. Zorganów ciała włada głową, organami zmysłów,prawym okiem,żebrami, sercem, oddechowym (duchowym?) – tudzież zmysłem ruchu, ścięgnami (lub: nerwami). τῶν δὲ τοῦ σώματος μερῶν κυριεύει κεφαλῆς αἰσθητηρίων, ὀφθαλμοῦ δεξιοῦ, πλευρῶν καρδίας, πνευματικῆς ἤτοι αἰσθητικῆς κινήσεως, νεύρων· tōn de tou sōmatos merōnkurieuei kephalēs aisthētēriōn, ophthalmou dexiou, pleurōn kardias, pneumatkēs etoi aisthētikēs kinēseōs, neurōn. Spośród materiałów – złotem, zowoców (plonów) – pszenicą ijęczmieniem οὐσίας δὲ χρυσοῦ,καρπῶν δὲ σίτου καὶ κριθῶν·. Jest zdziennego stronnictwa (sekty), z kolorów żółtym, zaś zesmaków – ostrym. ἐστὶ δὲ τῆς ἡμερινῆς αἱρέσεως, τῇ μὲν χρόᾳ κίτρινος, τῇ δὲ γεύσει δρι

Deja un comentario